Tokashiki Ferry Portal Site
Today's ferry status notice. ( 2020/03/29 )
Tomari Port 1 09:00 On time
Tokashiki Port 1 10:00 On time
Tomari Port 2 16:30 On time
Tokashiki Port 2 17:30 On time
Tomari Port 1 10:00 On time
Tokashiki Port 1 16:00 On time
Notice
2020/03/05 Ferry Tokashiki Out of Service in April
Ferry Tokashiki will be out of service on 4/6(Mon) and 4/13(Mon).