Tokashiki Ferry Portal Site
Today's ferry status notice. ( 2020/07/10 )
Tomari Port 1 09:00 On time
Tokashiki Port 1 10:00 On time
Tomari Port 2 13:00 On time
Tokashiki Port 2 14:00 On time
Tomari Port 3 16:30 On time
Tokashiki Port 3 17:30 On time
Tomari Port 1 10:00 On time
Tokashiki Port 1 16:00 On time
Notice
2020/06/01 Ferry Tokashiki Out of Service in July
Ferry Tokashiki will be out of service on 7/6(Mon) and 7/13(Mon).